โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน จังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน จังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-06-13  |   ข่าววันที่: 2017-06-13 |  อ่าน: 544 ครั้ง
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ..ห่วงใยประชาชน จังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีประชาชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ่อทองรวม 7 แห่ง ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เทศบาลตำบลบ่อทอง เทศบาลตำบลธาตุทอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกวางทอง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ และองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในพื้นที่ รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยการมอบถุงยังชีพ 512 ราย แว่นตา 111 ราย ไม้เท้าค้ำยัน 58 ราย รวมไปถึงการแจกพันธุ์พืช พันธุ์ปลา และยังมีหน่วยราชการต่างๆมาให้บริการฟรีแก่ประชาชน อาทิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจโรค ตรวจสายตา ทำฟัน บริการตัดผม ชาย-หญิง ฟรี และสินค้า OTOPอีกมากมาย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

 44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110