ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี)สนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จ. ชลบุรี เพื่อช่วยปรับคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างรอจำหน่าย ผลผลิตที่ล่าช้า สาเหตุจากเกิดโรคระบาด โควิด -19

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี)สนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จ. ชลบุรี เพื่อช่วยปรับคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างรอจำหน่าย ผลผลิตที่ล่าช้า สาเหตุจากเกิดโรคระบาด โควิด -19  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-16  |   ข่าววันที่: 2020-04-16 |  อ่าน: 388 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) โดย ผอ. จินตนา ดำรงไตรภพ  ศพจ. เขต 7 (ชลบุรี) ได้มอบหมายให้นายนิติกร ผิวผ่อง นักวิชาการประมงชำนาญการ สนับสนุน ปม1 แบบน้ำสนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จ. ชลบุรี เพื่อช่วยปรับคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างรอจำหน่าย ผลผลิตที่ล่าช้า สาเหตุจากเกิดโรคระบาด โควิด -19 ทั้งนี้ ขอบพระคุณ ผอ. ลัลดาวัลย์ ครองพงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี ผู้ผลิต     ปม.1 หัวเชื้อให้ อาทิตย์ละ 20 ลิตร ซึ่งจะสามารถขยาย ปม 1 แบบน้ำได้ 50 ตัน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

 44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110