เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต และงานวันให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน ประจำปี 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต และงานวันให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน ประจำปี 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-05-25  |   ข่าววันที่: 2018-05-25 |  อ่าน: 346 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต และงานวันให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน ประจำปี 2561 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการ แจกเอกสารคู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และอบรมการทำ EM Ball .ในการบำบัดน้ำในบ่ออนุบาลและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่ออนุบาลสัตว์น้ำให้กับเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพนัสนิคม หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

 44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110