โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในวันที่ 15 พ.ย.60

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในวันที่ 15 พ.ย.60  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-11-15  |   ข่าววันที่: 2017-11-15 |  อ่าน: 409 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมโครงการหน่วยบ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคมอ้าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต7 (ชลบุรี) ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับประชาชนเพื่อน้าไปเลี้ยง และแจกเอกสารวิชาการ ในโครงการกิจกรรมดังกล่าว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

 44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110