ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดสมุทรปราการ (FC) ครั้งที่ 3/2564 ??

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดสมุทรปราการ (FC) ครั้งที่ 3/2564 ?? 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดสมุทรปราการ (FC) ครั้งที่ 3/2564 ??..คลิก

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ นายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator) FC ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายของกรมประมง และการหาแนวทางบูรณาการงานร่วมกันในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ FC จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุม 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ  ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 3 (กรุงเทพมหานคร)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 151  การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566  จำนวนผู้อ่าน 75 งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม  จำนวนผู้อ่าน 72 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัต... จำนวนผู้อ่าน 69 เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน  เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว"  จำนวนผู้อ่าน 54 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   จำนวนผู้อ่าน 52 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล  จำนวนผู้อ่าน 40 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 39 โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนผู้อ่าน 32 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM)  โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 18


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

    รายละเอียด เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280  email  fishsamutpra@gmail.com  โทรศัพท์ 021739229  FAX 021739229  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6