ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดสมุทรปราการ (FC) ครั้งที่ 3/2564 ??

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดสมุทรปราการ (FC) ครั้งที่ 3/2564 ?? 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ นายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator) FC ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายของกรมประมง และการหาแนวทางบูรณาการงานร่วมกันในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ FC จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุม 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ  ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 3 (กรุงเทพมหานคร)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  118  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   114  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   112  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   108  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   100  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ