การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ โดยนายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการประมง ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประมง ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายชัยพจน์  จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปรการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาเสนอเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และเรื่องการทบทวนเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล และเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการประมง และการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทาง และวัตถุประสงค์ที่พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  118  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   112  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   108  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   101  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   91  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ