ประมงอำเภอบางเสาธงร่วมประชุมโครงการการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร? (ศพก.)? และแปลงใหญ่?ระดับอำเภอ? ประจำงบประมาณ? พ.ศ.2564

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ประมงอำเภอบางเสาธงร่วมประชุมโครงการการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร? (ศพก.)? และแปลงใหญ่?ระดับอำเภอ? ประจำงบประมาณ? พ.ศ.2564 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


        วันที่? 26? มกราคม? 2564? เวลา? 09.00? น. โดยนายสมพงษ์? กลึงค์พล? ประมงอำเภอบางเสาธง? พร้อมด้วย?เกษตรอำเภอบางเสาธง? เจ้าหน้าที่ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ อำเภอบางเสาธง ประธานแปลงใหญ่ข้าว? หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10? อำเภอบางเสาธง? และประธานแปลงใหญ่ปลานิล-กุ้งขาว? หมู่ 12? อำเภอบางเสาธง? ร่วมประชุมโครงการการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร? (ศพก.)? และแปลงใหญ่?ระดับอำเภอ? ประจำงบประมาณ? พ.ศ.2564? ครั้งที่1/2564? ซึ่งมีนายสุรชัย? แซ่จิว? เป็นประธาน?การประชุม ณ? ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าว? หมู่ที่ 10? ตำบลบางเสาธง? อำเภอบางเสาธง? จังหวัดสมุทรปราการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  118  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   114  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   112  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   108  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   100  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ