การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เชิงรุกกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ของสะพานปลาสมุทรปราการ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เชิงรุกกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ของสะพานปลาสมุทรปราการ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


ด้วยวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 17.00 น. สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้าน สะพานปลาสมุทรปราการ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ดำเนินการจัดทีมตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในแรงงานต่างด้าวที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ของสะพานปลาสมุทรปราการ โดยมีแรงงานต่างด้าวเข้าร่วมตรวจคัดกรอง จำนวน 285 ราย และผลการตรวจคัดกรองไม่พบผู้ติดเชื้อ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   402   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  122  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   116  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   116  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  111  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   110  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   105  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   98  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   92  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ