การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เชิงรุกกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ของสะพานปลาสมุทรปราการ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เชิงรุกกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ของสะพานปลาสมุทรปราการ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


HOT การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เชิงรุกกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ของสะพานปลาสมุทรปราการ..คลิก

ด้วยวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 17.00 น. สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้าน สะพานปลาสมุทรปราการ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ดำเนินการจัดทีมตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในแรงงานต่างด้าวที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ของสะพานปลาสมุทรปราการ โดยมีแรงงานต่างด้าวเข้าร่วมตรวจคัดกรอง จำนวน 285 ราย และผลการตรวจคัดกรองไม่พบผู้ติดเชื้อ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 154  การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566  จำนวนผู้อ่าน 76 งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม  จำนวนผู้อ่าน 73 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัต... จำนวนผู้อ่าน 71 เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน  เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว"  จำนวนผู้อ่าน 55 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   จำนวนผู้อ่าน 53 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล  จำนวนผู้อ่าน 41 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 39 โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนผู้อ่าน 32 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM)  โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 18


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

    รายละเอียด เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280  email  fishsamutpra@gmail.com  โทรศัพท์ 021739229  FAX 021739229  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6