เข้าร่วมประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


เข้าร่วมประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนางสาวปภัศรา สีตะพงค์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้นำเสนอ/ประชาสัมพันธ์งานด้านการประมงที่ดำเนินการในปี 2563 แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้มีแผนดำเนินการในช่วงใด จะทำอะไรและเกี่ยวข้องกับเกษตรกรกลุ่มไหน พื้นที่ใด  ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ ศพก. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ รวมทั้งงบจังหวัดที่จะดำเนินการในปี 2564 นอกจากนี้ได้ให้ข้อแนะนำแนวทางการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยจัดหาเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยในการป้องกันน้ำเสียและปลาตาย เช่น เครื่องตีน้ำ เครื่องสูบน้ำ และจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  118  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   112  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   108  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   101  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   91  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ