กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล..คลิก

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายกอบศักดิ์  เกตุเหมือน ประมงจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล โดยมีนายขจิตเวช  แก้วน้อย  นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นประธานกิจกรรม นำผู้เข้าร่วมงานปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล


ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ทั้งพันธุ์สัตว์น้ำจืดหรือพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในท้องถิ่น สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัด"กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล" เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งเป็นพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 2,000,000 ตัว นับว่าเป็นโอกาสในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 154  การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566  จำนวนผู้อ่าน 75 งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม  จำนวนผู้อ่าน 73 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัต... จำนวนผู้อ่าน 70 เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน  เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว"  จำนวนผู้อ่าน 54 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   จำนวนผู้อ่าน 52 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล  จำนวนผู้อ่าน 41 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 39 โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนผู้อ่าน 32 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM)  โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 18


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

    รายละเอียด เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280  email  fishsamutpra@gmail.com  โทรศัพท์ 021739229  FAX 021739229  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6