คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ "ปิดฤดูน้ำแดง" 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ "ปิดฤดูน้ำแดง" 2565 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


กรมประมง ออกมาตรการเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ ปิดฤดูน้ำแดง ปี 2564 จังหวัดนครพนม 16 พฤษภาคม - 30 พฤศจิกายน 2565 ขอให้เกษตรกรช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อทรัพยากรประมงน้ำจืดของเราอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป

อนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิด ได้แก่

1. เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว เบ็ดพวง ที่ทำการประมงโดยวิธีการกระชาก หรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

2.ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป

3.สุ่ม ฉมวก และส้อม

4. ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน

5.แหที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร)

บทกำหนดโทษ
การทำการประมงเพื่อการศึกษา วิจัย ทดลอง ทางวิชาการหรือในพื้นที่โครงการที่ดำเนินการของทางราชการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง หากฝ่าฝืนใช้เครื่องมือชนิดอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตให้ใช้ตามประกาศ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือปรับจำนวน 5 เท่า ของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   393   มอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.พ...  139  "ตลาดนัดสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด" อำเภอเมืองสมุทรปราการ   135  วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 ณ ศพก.อำเภอเม...  120  ยกเลิก! ช่องทางรับแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานระบบ APD   116  ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  113  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   108  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   107  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   105  ประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   102


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ