การสนับสนุนให้กับศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


การสนับสนุนให้กับศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 27 เมษายน 2565 นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายนิรันดร์ น้อยรุ่ง รักษาราชการในตำแหน่งประมงอำเภอบางพลี และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอบางพลี นำพันธุ์ปลาสลิด 80,000 ตัว สนับสนุนให้กับศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง ชุมชนหมู่ 18 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำมาปล่อยในแหล่งน้ำศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง เนื้อที่ 25 ไร่ ในชุมชนหมู่ 18 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ รวมทั้งอาหาร ให้แก่ชุมชนดังกล่าวอีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   393   มอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.พ...  139  "ตลาดนัดสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด" อำเภอเมืองสมุทรปราการ   135  วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 ณ ศพก.อำเภอเม...  120  ยกเลิก! ช่องทางรับแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานระบบ APD   116  ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  113  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   108  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   107  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   105  ประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   102


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ