คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา ติดตามความก้าวหน้าของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา ติดตามความก้าวหน้าของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา ติดตามความก้าวหน้าของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่..คลิก

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา (นายสมชาย ชาญณรงค์กุล และคณะ) เดินทางศึกษาดูงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปลาสลิด ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ) พร้อมรับฟังการรายงานขั้นตอนการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข จากนายปรีชา สมานมิตร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิด และนายสุธี สมานมิตร ผู้จัดการแปลงใหญ่ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิด เลขที่ 394/2  หมู่ที่ 11 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นฝ่ายต้อนรับ และนำคณะเยี่ยมชมกิจกรรม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 145  การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566  จำนวนผู้อ่าน 74 งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม  จำนวนผู้อ่าน 68 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัต... จำนวนผู้อ่าน 67 เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน  เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว"  จำนวนผู้อ่าน 52 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   จำนวนผู้อ่าน 48 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล  จำนวนผู้อ่าน 36 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 33 โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนผู้อ่าน 28 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM)  โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 13


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

    รายละเอียด เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280  email  fishsamutpra@gmail.com  โทรศัพท์ 021739229  FAX 021739229  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6