คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา ติดตามความก้าวหน้าของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา ติดตามความก้าวหน้าของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา (นายสมชาย ชาญณรงค์กุล และคณะ) เดินทางศึกษาดูงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปลาสลิด ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ) พร้อมรับฟังการรายงานขั้นตอนการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข จากนายปรีชา สมานมิตร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิด และนายสุธี สมานมิตร ผู้จัดการแปลงใหญ่ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิด เลขที่ 394/2  หมู่ที่ 11 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นฝ่ายต้อนรับ และนำคณะเยี่ยมชมกิจกรรม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  118  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   112  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   108  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   101  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   91  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ