"ตลาดนัดสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด" อำเภอเมืองสมุทรปราการ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


"ตลาดนัดสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด" อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 8.00 น. – 19.00 น. โดยผู้ประกอบการได้นำสินค้ามาจัดจำหน่ายราคาต่ำกว่าท้องตลาด ลดราคาสูงสุดถึง 40% เพื่อเพิ่มช่องทางในการตลาด และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ลดภาระค่าครองชีพ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเดินเยี่ยมชมงาน และมอบสินค้าให้แก่ประชาชนที่มาจับจ่ายช่วงนาทีทองในครั้งนี้
 
*นาทีทอง
สินค้าราคาประหยัด ถูกจริง ถูกยิ่งกว่าเดิม มีทั้งหมด 2 ช่วงเวลา คือ
11.00 น. และ 16.00 น.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   402   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  122  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   116  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   116  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  111  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   110  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   105  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   98  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   92  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ