ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งปลูกสร้างกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิด

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งปลูกสร้างกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิด 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอ ดำเนินการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งปลูกสร้างกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อติดตาม ให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิด เลขที่ 394/2 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  118  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   114  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   112  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   108  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   100  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ