คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 30 กรกฎาคม 2564? นายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดำเนินการตรวจรับและส่งมอบปัจจัยการผลิตตามที่สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรสุพรรณบุรี จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (พันธุ์ปลานิลและอาหารสัตว์น้ำ) โดยคณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจรับและส่งมอบพันธุ์ปลานิล จำนวน 700 ตัว/ราย และอาหารสัตว์น้ำ 20 กิโลกรัม/ราย ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 ราย คือ นายมีชัย ฮวดใช้ และนายวีระ อุ่นทวง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   402   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  122  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   116  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   116  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  110  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   110  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   104  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   98  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   92  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ