ส่งมอบอาหารสัตว์น้ำจืดให้แก่เกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ส่งมอบอาหารสัตว์น้ำจืดให้แก่เกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ และสำนักงานประมงอำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรมส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการส่งมอบอาหารสัตว์น้ำจืดให้แก่เกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง จำนวน 30 ราย (20 กก./ราย) และเกษตรกรผู้นำเครือข่ายฯ จำนวน 6 ราย (40 กก./ราย) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ ส่งมอบลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืด(ปลานิล) ให้แก่เกษตรกรเครือข่ายฯ จำนวน 30 ราย (2,000 ตัว/ราย) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองเปร็ง (เผือกบางนานำวิทยา) หมู่ที่ 3 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบ่างบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  119  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   114  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   110  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   103  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   94  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ