โครงการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ปีงบประมาณ 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


โครงการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ปีงบประมาณ 2564 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายนิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์ ประมงอำเภอบางบ่อ นางสาวพิชามญชุ์ คมขำ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายเผ่าพันธุ์ ศรีผดุง นักวิชาการประมง ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ปีงบประมาณ 2564 พร้อมกับส่งมอบป้ายความรู้ และเอกสารความรู้ ให้แก่ นายถนอม ยังเจริญ ศูนย์เรียนรู้หลัก อำเภอบางบ่อ ตามกิจกรรมพัฒนาฐานเรียนรู้ และหลักสูตรด้านการประมงใน ศพก. หลัก ประจำปี 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  120  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   114  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   110  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   103  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   94  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ