ประมงอำเภอบางเสาธง ร่วมรประชุมการดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ประมงอำเภอบางเสาธง ร่วมรประชุมการดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 18 เมษายน 2564 ประมงอำเภอบางเสาธง (นายสมพงษ์ กลึงค์พล) เข้าร่วมการประชุมการดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอบางเสาธง นายกเทศมนตรีฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยมีนายธารา สุโพธิ์เงิน นายอำเภอบางเสาธง เป็นประธานการประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง โดยวัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเน้นให้ปฏิบัติตามแนวทางประกาศจังหวัดเรื่องมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 5) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ อำเภอบางเสาธงได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด 19 (ซิโนแว็ก) ครั้งที่ 2 จำนวน 231 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  119  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   114  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   110  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   103  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   94  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ