ตลาดสินค้า ราคาประหยัด สู้ภัยโควิด

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ตลาดสินค้า ราคาประหยัด สู้ภัยโควิด 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายประวิทย์  ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล เข้าร่วมประชุมการจำหน่ายสินค้าตามโครงการ “ตลาดสินค้า ราคาประหยัด สู้ภัยโควิด” (New Normal) สมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้า และความพร้อมของการดำเนินโครงการก่อนเริ่มจัดงาน สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมออกร้านจำนวน 2 ร้าน (6 คูหา)  โดยมีร้านของ ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด และผลิตภัณฑ์ปลานิลร้า ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ มาร่วมขายสินค้าตามโครงการนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  120  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   114  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   110  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   103  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   95  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   92  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ