พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ของจังหวัดมุ่งสู่ PMQA 4.0

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ของจังหวัดมุ่งสู่ PMQA 4.0 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 นายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ เป็ดเวียง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และนายสมพร  จันทะอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมสัมมนา "พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดมุ่งสู่ PMQA 4.0" โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการและมีส่วนราชการ-ข้าราชการเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีโดยนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสนับสนุนจังหวัดสู่รางวัลเลิศรัฐต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  120  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   114  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   110  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   103  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   94  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ