บุคลากร ด่านตรวจประมงประแสร์
นายวสันต์ ทรายแก้ว

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
( ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงประแสร์)
    


นายกิติศักดิ์ ภิญโญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายทศพล ใหญ่ยอด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชัด สุขขา

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวมนสิชา มีมณี

จ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
    
นายธนกร ลับเหลี่ยม

จ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงประแสร์

 50/5 หมู่ 3 ตำบล ปากน้ำกระแส อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง 21170    pipo_prasae@hotmail.com   038-661507   038-661507