ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานประมงจังหวัดตราด

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

 409/4 ม.8 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด