ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 ด่านตรวจประมงประแสร์

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ด่านตรวจประมงประแสร์

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงประแสร์

 50/5 หมู่ 3 ตำบล ปากน้ำกระแส อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง 21170