ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 ด่านตรวจประมงบางสะพาน

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ด่านตรวจประมงบางสะพาน

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงบางสะพาน

 661/1 หมู่ 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140