ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 ด่านตรวจประมงบางสะพาน


 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ด่านตรวจประมงบางสะพาน

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงบางสะพาน

รายละเอียด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกบางสะพาน 661/1 หมู่ 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140    email  pipo13bangsaphan@gmail.com  โทรศัพท์ 032-646943  FAX 032-646943  แฟนเพจ แฟนเพจ
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6