•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566   จำนวนผู้อ่าน 216  การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ SIRICHAI REEFER บรรทุกทูน่าแช่แข็งจากประเทศมัลดีฟส์ วันที่ 29 มีนาคม 2566   การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ SIRICHAI REEFER บรรทุก... จำนวนผู้อ่าน 155 รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566    รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566   จำนวนผู้อ่าน 146 รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 23 มกราคม 2566   รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 23 มกราคม 2566   จำนวนผู้อ่าน 145 รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 7 มีนาคม 2566   รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 7 มีนาคม 2566   จำนวนผู้อ่าน 139 รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 30 มีนาคม 2566    รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 30 มีนาคม 2566   จำนวนผู้อ่าน 131 การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ PATSORN บรรทุกทูน่าแช่แข็งจากประเทศมัลดีฟส์ วันที่ 7 มกราคม 2566   การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ PATSORN บรรทุกทูน่าแช่... จำนวนผู้อ่าน 124 รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 16 มกราคม 2566   รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 16 มกราคม 2566   จำนวนผู้อ่าน 122 รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 25 มกราคม 2566   รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 25 มกราคม 2566   จำนวนผู้อ่าน 120 การตรวจสอบเรือขนถ่ายไทยชื่อ S. LEELAWADEE รับปลาทูน่าแช่แข็งจากประเทศมัลดีฟส์ แจ้งเข้าวันที่ 27 มกราคม 2566   การตรวจสอบเรือขนถ่ายไทยชื่อ S. LEELAWADEE รับปลาทูน่าแช่แข็งจากประเทศมัลดีฟส์ แจ... จำนวนผู้อ่าน 115