บทความ กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  TUC2022 งานสัมมนาด้าน GIS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย    105   ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2566   77  อบรมการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map)   76  รายงานข้อมูล ทบ.1 และ ทบ.2 ปีงบ 2566   74  รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ปีงบ...  72  ประชุมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง   60  รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2...  30  แบบ กษ.02-03   27  GISTDA Innovation Day 2022   22  เนื่องจากปัจจุบันมีพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงต้องสงวนการเข้าใช้ง...  21