10.การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

10.การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง 

 เผยเเพร่: 2020-02-28  |  อ่าน: 958 ครั้ง


ข้อมูลประจำปี พ.ศ.2564

จังหวัดนครนายก ออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

  • ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง มีเกษตรกรทั้งหมด 63 ราย

 


 

กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง

ประกาศกรมประมง

ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดนครนายก