11.หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับประมงในพื้นที่

11.หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับประมงในพื้นที่ 

 เผยเเพร่: 2020-02-28  |  อ่าน: 588 ครั้ง


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านฯ

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ SWOC

ศูนย์บริการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก ดินถล่ม

กองพันทหารราบ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รายงานสถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล

มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา

ติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำ นครนายก ปราจีนบุรี บางปะกง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

ตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก.

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ

ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ นครนายก

รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รร.ทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก