กำลังปิดใน 30 วินาที

สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสาร โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ (คชก ปี 64) ได้ที่ LINE@COASTALCARES (@281kxxaj)