ข่าวสำนักงาน สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร


เฝ้าระวังสัตว์น้ำฤดูแล้ง 


ประชาสัมพันธ์ภัยแล้ง ปี 2566 


เฝ้าระวังสัตว์น้ำฤดูหนาว 2566 


งดรับงดให้