เอกสารความรู้ด้านประมง สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร


ห้ามชื้อขาย สัตว์สงวนและคุ้มครองพรบ. 2562 


เครื่่องมือประมง 


ต่ออายุทบ. 2 


ทบ2 ใหม่ 


แบบยกเลิกเคลื่อนย้ายรจระเข้