ฐานข้อมูลด้านประมง สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม


งบประมาณ2563 


ท่าเทียบเรือประมง 


สัตว์น้ำควบคุม 


ตลาดรับซื้อสัตว์น้ำ 


ปริมาณผลผลิตจากการประมง 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!