ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งบประมาณ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11 มิถุนายน 2561 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา21พ.ค.2561 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา10พ.ค.2561 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา9พ.ค.2561   •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การเพาะเลี้ยงปลิงทะเล   216   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  172  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  166  การเลี้ยงหอยชักตีนในบ่อดิน   158   วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศ...  152   วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย...  138  ข่าวประชาสัมพันธ์ กุ้งขาวสิชล   108  วันที่ 26 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ร่วมกั...  105  กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2565   101  วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศู...  75