สถิตินำเข้า-ส่งออก ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง


สถิตินำเข้า - ส่งออกประจำปี 2563 พ.ย. 63) 


สถิตินำเข้า - ส่งออกประจำปี 2562 


สถิตินำเข้า - ส่งออกประจำปี 2561 


สถิตีนำเข้า - ส่งออกประจำปี 2560 


สถิตินำเข้า - ส่งออกประจำปี 2555 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)