สถิตินำเข้า-ส่งออก ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง


สถิตินำเข้า - ส่งออกประจำปี 2563 พ.ย. 63) 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สถิตินำเข้า - ส่งออกประจำปี 2562 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สถิตินำเข้า - ส่งออกประจำปี 2561 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สถิตีนำเข้า - ส่งออกประจำปี 2560 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สถิตินำเข้า - ส่งออกประจำปี 2555 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด