พระราชบัญญัติขอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชบัญญัติขอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ..

พระราชบัญญัติขอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref65736

  ผู้ชม: 29 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (2,320)  มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (1,978) ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,964) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,671) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (1,183) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,161) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,149) อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่.. (1,056) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วน.. (1,031) มีพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย .. (943) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (913) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (902) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (871) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (856) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (855) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (814) พันธกิจ.. (711) การวิเคราะห์ SWOT:.. (711) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (688) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (682)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370