สถิติการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้า-ออก ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


สถิติการตรวจเรือแจ้งเข้าออก เมษายน 2564 


สถิติการตรวจเรือแจ้งเข้าออก มีนาคม 2564 


สถิติการตรวจเรือแจ้งเข้าออก กุมภาพันธ์ 2564 


สถิติการตรวจเรือแจ้งเข้าออก มกราคม 2564 


สถิติการตรวจเรือแจ้งเข้าออก ธันวาคม 2563 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)