สถิติการนำเข้าสัตว์น้ำที่สำคัญ รายเดือน ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


กุมภาพันธ์ 2564 


มกราคม 2564 


ธันวาคม 2563 


พฤศจิกายน 2563 


ตุลาคม 2563 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)