สถิติเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศที่เข้าเทียบท่า ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


กุมภาพันธ์ 2566 


มกราคม 2566 


ธันวาคม 2565 


ตุลาคม 2565 


กันยายน 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)