สถิติการส่งออก ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


สถิติส่งออก ปี 2560 


ข้อมูลส่งออก ปี 2560 


สถิติส่งออก ปี 2559 


ข้อมูลดิบ ส่งออก 2559 


สถิติส่งออก ปี 2558 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)