สถิติการนำเข้า ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


สถิตินำเข้า 2560 


สถิติ นำเข้า ปี 2559 


ข้อมูลดิบ นำเข้า ปี 2559 


สถิติ นำเข้า ปี 2558 


ข้อมูลดิบ นำเข้า ปี 2558 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)