สถิติงานตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมงไทยรายเดือน/รายปี ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำแปละท่าเทียบเรือ ประจำเดือนกันยายน 2564 (สงขลา)


ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำแปละท่าเทียบเรือ ประจำเดือนกันยายน 2564 (นราธิวาส)


ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำแปละท่าเทียบเรือ ประจำเดือนกันยายน 2564 (ปัตตานี)


ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำแปละท่าเทียบเรือ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (นราธิวาส)


ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำแปละท่าเทียบเรือ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (สงขลา)


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ...  207   รายงานผลเรือแจ้งเข้าออกประจำวันที่ 10 ก.พ. 65   189  วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูน...  180  วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ...  157  วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ...  152  วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูน...  150  วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ...  149  วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ...  146  ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสหวิช...  143  วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ...  141

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     สำนักงานศูนย์ฯ 10 หมู่ 8 ถ.ติณสูลานนท์  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100 จุดตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า (ท่าเรือน้ำลึกสงขลา) เลขที่ 25/5 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280      sk_fishtrade@hotmail.com   ธุรการ : 074-321945 ใบอนุญาต : 074-321946 จุดตรวจปล่อย : 074-332895   074321945