เอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


สขร.เดือน ตุลาคม 2563 


โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 


อำนาจหน้าที่ 


โครงสร้างกรมประมง 


การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ผลการปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาฝึกงานเพื่อพร้อมเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อไป   202   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   199  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 24 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    173  กิจกรรม 8 ส. ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีศรีกษัตราจักรีส...  169  รายงานการแจ้งเข้าออก ศบป. สงขลา   153  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    152  วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูน...  152  ตรวจติดตามงาน ผอ. อานันต์ อัลมาตร์   147  ตรวจติดตาม ตรวจสอบ สัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง   135  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   133