แบบฟอร์ม logbook ตามชนิดเครื่องมือประมง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม


อวนลาก อวนรุนเคย 


อวนล้อมจับ 


อวนติดตา 


อวนครอบ ช้อน ยก 


ลอบ 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!