บุคลากรด่านตรวจประมงขนอม
จ่าเอกประวิทย์ ทองเขียว

ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงขนอม
(เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน)
    


นายมาโนช อัจนากิตติ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายณัฏฐ์กิตติ์ วงษ์ศิริวรรณ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวสุกัญญา เอียดฤทธิ์

นักวิชาการประมง
    
นางสาวนาถลดา ปภาหิรัญกิจ

นักวิชาการประมง
    
นางสาววรรณีดา เหมทานนท์

นักวิชาการประมง
    


นางสาวจิตรวดี ฤทธิชัย

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือ
    
นายชาญณรงค์ โรจชยะ

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือ
    
นายอนุวัติ มากแสง

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือ
    


นายวนัช แก้วมุกดา

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงขนอม

 เลขที่  ๑/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๒๑๐