สรุปผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก


7. ศปจ.พล. (สขร.1 - เม.ย.64)


6. ศปจ.พล. (สขร.1 - มี.ค.64)


5. ศปจ.พล. (สขร.1 - ก.พ.64)


4. ศปจ.พล. (สขร.1 - ม.ค.64)


3. ศปจ.พล. (สขร.1 - ธ.ค.63)


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ที่7  ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150    manam49@gmail.com   0-5536-9007   0-5536-9007   แฟนเพจ