สรุปผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก


สขร.1 นปจ.ชม.(ก.ค.63)

 


สขร.1 นปจ.นว.(ก.ค.63)


สขร.1 นปจ.อต.(ก.ค.63)


สขร.1 นปจ.ตาก.(ก.ค.63)


สขร.1 นปจ.ลป.(ก.ค.63)


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ที่7  ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150    manam49@gmail.com   0-5536-9007   0-5536-9007   แฟนเพจ