ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี


มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดมาตรา 9(3) งบประมาณรายจ่ายประจำปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี ปีงบประมาณ 2563 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


มาตรา 7(3) 

 


มาตรา 7(2) 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!