ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน มาตรา 9(3) งบประมาณรายจ่ายประจำปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี ปีงบประมาณ 2563 


มาตรา 7(3) 

 


มาตรา 7(2) 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!