บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี "สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด"

เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ 

และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ภาพกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ขอเชิญชวนน้องๆ หนูๆ ร่วมสนุกในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (6,063)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,574) ประวัติหน่วยงาน.. (2,240) สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์.. (1,615) การเพาะเลี้ยงปลากราย.. (1,182) ที่ตั้งสำนักงาน.. (1,169) การเพาะเลี้ยงปลากระโห้.. (917) ข้อมูลบุคลากร.. (910) ประวัติจังหวัดลพบุรี.. (722) ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย.. (615) ภารกิจหน่วยงาน.. (589) ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (495) ประกาศปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์.. (460) ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงปี 2559.. (380) ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2563.. (365) ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2563.. (344) วันเด็กแห่งชาติ 2561.. (337) ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่1/2563.. (334) ประชาสัมพันธ์งานวันเด็ก ปี 2563.. (319) ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน.. (300)