บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี "สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด"

เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี "สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด"

เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี "สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด"

เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ 

และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประมง

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (7,119)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,867) ประวัติหน่วยงาน.. (2,450) สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์.. (1,720) การเพาะเลี้ยงปลากราย.. (1,338) ที่ตั้งสำนักงาน.. (1,272) การเพาะเลี้ยงปลากระโห้.. (1,011) ข้อมูลบุคลากร.. (997) ประวัติจังหวัดลพบุรี.. (807) ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย.. (684) ภารกิจหน่วยงาน.. (637) ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (547) ประกาศปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์.. (520) ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงปี 2559.. (430) ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2563.. (430) ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2563.. (414) ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่1/2563.. (405) ประชาสัมพันธ์งานวันเด็ก ปี 2563.. (403) ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2563.. (385) วันเด็กแห่งชาติ 2561.. (370)