กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช


ระเบียบกรมประมง 


ประกาศกรมประมง


คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


กฎกระทรวง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2565   529   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำเเหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ...  223  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน...  170  ประชาสัมพันธ์การบังคับการใช้กฎกระทรวง เรื่อง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเขตทะ...  149  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566   147  การขึ้นเเละการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้...  133  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 30 มกราคม 2566   132  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565   130  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 28 มกราคม 2566   128  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   125